Általános szerződési feltételek

 
Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt.
 
székhelye: 6041 Kerekegyháza, Andrássy Gyula utca 65.,
képviselői: Sági Józsefné
elektronikus levelezési címük: konyvkoteszet@gmail.com
WEB címe: www.konyvkoto.com , a
céget nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszáma: 03-06- 108880,
adószáma: 20302043-2-03
 
A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. fő tevékenységként könyvkötészeti és nyomdai szolgáltatással foglalkozó társaság. Egyéb tevékenységeinket az internetes cégnyilvántartóban, ingyenesen elérhető cégkivonatunkban megtalálják.
A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.
 
1. Tárgyi hatály
 
1.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. által forgalmazott termékek értékesítése, valamint nyújtott szolgáltatása tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.
1.2. Amennyiben Partnerünkkel az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.
1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 7. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.
1.4. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. Általános szerződési feltételei akkor is érvényesek, ha az ügyfél Általános szerződési feltételeinek ellentmondanak, attól eltérő feltételeket tartalmaznak, vagyis a megrendelő és a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. között létrejövő szerződések, megállapodások, szállítások, vitás kérdések tárgyalása során a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. Általános Szerződéi Feltételei az irányadóak.
 
2. Ajánlat, megrendelés, teljesítés
 
2.1 A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával (is) értendők.
2.2. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. kizárólag írásos megrendeléseket fogad el, amelyben a vevő kötelezettséget vállal az igénybe vett szolgáltatás, megrendelt termék kölcsönösen elfogadott ellenértékének, adott határidőre történő megfizetésére.
2.3. Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. megrendelés lemondást – termékrendelés esetén - csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást, szolgáltatás esetén pedig kizárólag előzetes egyeztetést követően, a lemondás napjáig esetlegesen elvégzett munka díjának megrendelő általi megfizetése mellett. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. jogosult áthárítani a megrendelőre. Amennyiben a beszállító a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. lemondását nem fogadja el, a megrendelő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.
2.4. A szerződés termék megrendelése esetén a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány megrendelő általi átvételével jön létre, szolgáltatás megrendelése esetén pedig a szerződés életbe lép, amint mindkét fél elfogadja és aláírja azt.
2.5. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. által közölt szállítási, teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, hiszen részben a beszállítók teljesítésének függvényei. Megrendelő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. a visszaigazolthoz képest több mint hat hetet késik a teljesítéssel, megrendelő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.
2.6. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. székhelye.
 
3. Árak
 
3.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. az általa forgalmazott termékeket és azok árait rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. szolgáltatásainak árát minden esetben külön árajánlatban adjuk meg az érdeklődőknek, meghatározott érvényességi idővel. Az árajánlatban szereplő érvényességi idő lejárta után, amennyiben nem érkezett adott szolgáltatásra a lejárati időpontig rendelés, ill. annak érvényességi ideje után érkezik a megrendelés, újra kalkuláljuk az árakat – ebben az esetben az árváltozás jogát fenntartjuk.
3.2. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. -nél. Ezt a megrendelő kérésére igazolni kell.
3.3. Nagy értékű megrendelés, illetve folyamatos megbízás esetén Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat megrendelő részére.
 
4. Fizetési feltételek, biztosítéknyújtás
 
4.1. Megrendelőink több féle fizetési mód közül választhatnak.
4.2. Webáruházunkban történő vásárlás esetén a rendelt áru ellenértékét előre utalással, vagy ritkább esetben utánvéttel egyenlítheti ki a megrendelő.
4.3. Szolgáltatás rendelése esetén előfordulhat – első alkalommal történő rendelés esetén mindenképpen, valamint nem rendszeres megrendelő esetén stb. -, hogy a megrendelő a megrendelt szolgáltatás egy bizonyos %-át, vagy akár a teljes árát előre utalással köteles kiegyenlíteni.
4.4. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
4.5. Átutalásos fizetésre az a megrendelő jogosult, akit a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.
4.6. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.
4.7. Megrendelő a vásárlásai alapján a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására kötelezhető.
4.8. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre/előre utalásra való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
 
5. Jótállás, szavatosság, garancia
 
5.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. 
5.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. székhelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a megrendelő kötelessége.   
5.3. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. által nyújtott szolgáltatások garanciája – adott szolgáltatástól függően – a sikerdíjas elszámolás, az eredmények megrendelő számára elérhetővé és folyamatosan nyomon követhetővé tétele, az egyéni igényekhez való lehetőségekhez mért maximális alkalmazkodás és azok megvalósítása.
 
6. Tulajdonjog fenntartása
 
6.1. A szerződésben szereplő termék a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. tulajdonát képezi a megrendelővel szemben fennálló követelések teljesítéséig.
6.2. Megrendelő köteles tűrni a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.
6.3. Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. által elvégzett szolgáltatások vételárának megfizetésének elmulasztása esetén, amennyiben a megrendelő nem mutat együttműködést, Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. -nek lehetősége van az elvégzett szolgáltatás visszavonására, - az általunk biztosított termékek visszavételére stb.
 
7. Elektronikus kereskedelem
 
7.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. és a megrendelő közötti elektronikus kereskedelem során kötött szerződésekre az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai vonatkoznak.
7.2. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. számítógépes rendszere. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén mindenképpen küld értesítést megrendelő részére.
 
8. Adatkezelés
 
8.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.
8.2. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.
8.3. Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. részére elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. Megrendelő igényt tart a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. hírleveleire, egyéb reklám anyagaira, azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. címére megküldve.
 
9. Exportkorlátozások
 
9.1. Megrendelő szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.
9.2. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.
 
10. Egyéb rendelkezések
 
10.1. A Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. ezen Általános szerződési feltételeket megrendelő számára elektronikus formában a www.konyvkoto.com címen folyamatosan elérhetővé teszi.
10.2. A megrendelő bármely termék és/vagy szolgáltatás – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt  - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. Általános szerződési feltételeit. 
10.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.
10.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
10.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján a Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt. székhelye alapozza meg.
10.6. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
 
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
 
 
 
Kerekegyháza, 2016. november
 
 
Glutinator Ipari és Kereskedelmi Bt.